Kunstschildervereniging Amersgilde

AMERSGILDE is een vereniging van kunstenaars die wonen en werken in de gemeente Amersfoort en omgeving. De vereniging is in 1977 door een aantal enthousiaste kunstschilders opgericht en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een gezelschap van rond de 15 leden.

Tekenen en schilderen zijn de artistieke bekwaamheden die de gepassioneerde leden beoefenen. De leden komen maandelijks één keer bij elkaar om hun laatste werk(en) te bespreken. Vaak ontstaan er boeiende discussies. Dat is belangrijk, want praten over kunst inspireert, stimuleert en motiveert het maken van kunst. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. techniek en compositie en er wordt informatie en ervaringen uitgewisseld over publicaties, exposities en culturele evenementen.

Behalve de maandelijkse bijeenkomsten organiseert de vereniging exposities, buitenschilderactiviteiten en excursies.

De vereniging houdt minstens één keer per jaar een gezamenlijke expositie met een speciaal thema. Ook vinden er exposities plaats in kleiner groepsverband of helpt de vereniging de leden met het organiseren van hun individuele exposities.

De vereniging heeft bewust gekozen om het ledenaantal tussen de 15 en 20 te houden. Op dit moment hebben we nog ruimte voor enthousiaste nieuwe leden. Heb je interesse neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan via ons e-mailadres: amersgilde@gmail.com. 

Momenteel bestaat de vereniging uit de volgende leden:      

Riki van Boheemen, Marcel Urlus, Mieke Bol, Martha Schut, Henk Stappers, Erik Valentijn, Joke Naber vd Schuit, Gerda Abrahamse,
Jan Hof, Sietske van der Glas en Arie Reijn.
 
 
Contact: amersgilde@gmail.com
 

disclaimer: Alle content © 2024 AMERSGILDE